صفحه نخست

ویشتاسب اکبر خانزاده
شما در جستجوی یک روزانپزشک هستید و تمایل ندارید برای ملاقات با او مدتی طولانی صبر کنید؟  ویشتاسب اکبر خانزاده  دکتر روانپزشک میتواند این خدمات را به شما رائه دهد.  دکتر اکبر خانزاده داردی یک کلینک روانپزشکی در آمستردام میباشد.
ویشتاسب اکبر خانزاده عضو انجمن هلندی روانپزشکی، انجمن روانپزشکان مستقل آمستردام و حومه و انجمن سلطنتی هلند برای توسعه پزشکی میباشد. علاوه بر آن وی عضو بخش روانپزشکان "رابطه بین فرهنگهای مختلف" میباشد. وی به بطور عمده در زمینه های شیزوفرنی، افسردگی و اظطراب و ترس کار درمانی انجام میدهد.
هزینه درمان شما بطور کامل توسط بیمه پرداخت میشود.
برای قرار ملاقات با دکتر اکبر خانزاده میتوانید با تلفن و یا ایمیل زیر تماس بگیرید.
تلفن: 020- 61223
موبایل: 0619421227
آدرس کلینیک:
Borgerstraat 118
1053 PX Amsterdam


Powered by