تماس با ما

 
 
Borgerstraat 118
1053PX Amsterdam
tel: 020 612 2300
fax: 020 616 0382
mobile: 06 1942 1227
agb code: 03069613
 
www.vishpsychiater.nl
info@vishpsychiater.nl
 
 

موارد اورژانسی

اگر شما در حال حاضر بیمار دکتر ویشتاسب اکبر خانزاده میباشید، برای موارد و شرایط اضطراری میتوانید از دوشنبه تا جمعه بین ساعت ٩ صبح تا ٥ بعد از ظهر با تلفنهای 020- 6122300    و  0619421227  تماس بگیرید. ایشان تلفنی به شما راهنمایی خواهد کرد که انجام چه کارهایی در آن لحظه برای شما خوب است.


Powered by