Informatie voor verwijzers

Wanneer u denkt dat een van uw patiënten gebaat is bij een behandeling door een psychiater kunt u een verwijsbrief opstellen. Deze verwijsbrief dient de volgende gegevens te bevatten:

  • Datum
  • NAW-gegevens van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • NAW-gegevens van de cliënt
  • BSN van de cliënt
  • Verzekeringsgegevens van de cliënt
  • Vermoeden van een DSM-stoornis
  • Hoofdprobleem
  • Specificatie generalistische basis GGZ (GBGGZ: behandeling tot 800 minuten) of specialistische GGZ (SGGZ: behandeling die meer dan 800 minuten vraagt)
  • Handtekening

Patiënten dienen deze verwijsbrief bij hun eerste afspraak mee te nemen.Gemaakt door